ყველა კატეგორია
საქმე

კომერციული და სამრეწველო სახურავი PV

დრო: 2022-12-22 ნანახია: 89

ფიქსირებული ფრჩხილების უპირატესობები.

სამაგრის სპეციფიკაციები სტანდარტიზებულია და სერიული;

ძირითადი სტრუქტურა არის მარტივი, სტაბილური ოპერაცია, დაბალი წარუმატებლობის მაჩვენებელი და ძირითადად ტექნიკური უზრუნველყოფის გარეშე.

ფიქსირებული სამაგრის ნაკლოვანებები.

კავშირის სტრუქტურა რთულია, შეერთებების რაოდენობა დიდია და ინსტალაცია ვერ ახორციელებს ფართომასშტაბიან მექანიზაციას;

დაბალი ელექტროენერგიის გამომუშავება, მიწის ყოვლისმომცველი გამოყენება შეუძლებელია

1
2
3
4

ცხელი კატეგორიები